Edward Shils, 1911-1995, amerikansk sociolog, professor ved University of Chicago. Max Weber og Karl Mannheim var hans hovedinspiratorer. Blandt resultaterne af Shils' vidtspændende forskning kan nævnes bogen Tradition (1981), hvori han understreger traditioners uundværlighed for individ og samfund. Endvidere foretog han komparative og historiske analyser af de intellektuelles rolle, fx i The Intellectuals and the Powers (1972), og undersøgte også deres diskutable forhold til ideologier, hvis rolle han anså for udspillet i det moderne samfund. Han mente, at et sådant skulle være præget af civility, dvs. fordragelig og hensyntagende omgang, tolerance og samtale. Shils var livligt engageret i bekæmpelsen af såvel mccarthyismen som den internationale kommunisme.