Edward Seymour, ca. 1506-22.1.1552, engelsk adelsmand, hertug af Somerset, Lord Protector 1547-49. Seymour var bror til Henrik 8.s tredje dronning, Jane Seymour, og dermed morbror til tronarvingen, Edward 6. I forbindelse med søsterens giftermål kom han ind i regeringskredsen og fik i resten af Henrik 8.s regeringstid betydelig politisk indflydelse. Det var derfor naturligt, at han ved kongens død i 1547 blev formynder for den kun niårige tronarving. I den egenskab drejede han den engelske kirke i protestantisk retning og søgte uden held at styrke forbindelserne til Skotland. Hans udfordrende politiske linje gjorde ham imidlertid forhadt i vide kredse; i 1549 blev han styrtet af konservative kræfter og i 1552 henrettet.