Edward Sabine, 14.10.1788-26.6.1883, britisk officer og geofysiker. Sabine var som astronom og fysiker med på John Ross' og W.E. Parrys polarekspeditioner i hhv. 1818 og 1819-20. Herefter helligede han sig hovedsagelig studiet af Jordens tyngdekraft og magnetfelt, bl.a. ved at foretage pendulmålinger og oprette magnetiske stationer rundt om i verden. I 1823 foretog han således sammen med D.C. Clavering en ekspedition til Nordnorge, Svalbard og Nordøstgrønland, hvor Sabine foretog pendulmålinger på den nuværende Sabine Ø, den største af Pendulumøerne.