Edward Reilly Stettinius, 1900-1949, amerikansk industrimand og udenrigsminister. Stettinius indtog topposter i nogle af USAs største industrikoncerner; i 1931 blev han vicepræsident for General Motors og i 1938 bestyrelsesformand for U.S. Steel. Han spillede en central rolle i administreringen af USAs militære oprustning ved 2. Verdenskrigs udbrud. Stettinius blev i 1943 viceudenrigsminister og var udenrigsminister 1944-45. Han deltog i Jaltakonferencen og i oprettelsen af FN i 1945, men han havde kun ringe indflydelse på udformningen af præsident Roosevelts udenrigspolitik. 1945-46 var han delegeret ved FN.