Edward Poynings, 1459-1521, engelsk statholder i Irland. Poynings gav i 1494 navn til en lov, der udstrakte engelsk lovgivning til Irland og bestemte, at det irske parlament og dets vedtagelser altid skulle godkendes af den engelske statholder og Privy Council. Loven blev ophævet i 1782.