Edward Irving, 1792-1834, skotsk presbyteriansk præst fra 1822 ved den lille skotske menighed i London, hvor hans domsforkyndelse og bodsprædikener vakte opsigt. Han deltog i "Profetiske Konferencer" på bankieren Henry Drummonds (1786-1860) gods i Sydengland og optrådte sidst i 1820'erne i rollen som Guds profet; tungetale, helbredelser og andre mystisk-ekstatiske elementer brød frem blandt lægfolk i hans menighed. Da Irving tillige fordømte samtidens kirkelige forhold, blev han i 1832 udstødt af kirken og grundlagde en fri menighed efter oldkirkeligt forbillede, The Holy Catholic Apostolic Church, den katolsk-apostolske kirke. Selv fik han ikke apostelembede, men blev "engel" eller biskop over centralmenigheden i Newman Street i London.