Edward Hallett Carr, 1892-1982, britisk historiker. Carr var efter uddannelse på Cambridge University ansat i Udenrigsministeriet, hvorefter han i 1936 blev professor i international politik ved University College of Wales. Før han i 1955 vendte tilbage til Cambridge, var han bl.a. 1941-46 medredaktør af The Times. Carr specialiserede sig i moderne russisk historie, og hans hovedværk er A History of Soviet Russia, der falder i fire dele: The Bolshevik Revolution 1917-23 (3 bd. 1950-53), The Interregnum 1923-24 (1954), Socialism in One Country 1924-26 (3 bd. 1958-64) og The Foundation of a Planned Economy 1926-29 (3 bd. 1969-78). Oversigtsværket The Russian Revolution from Lenin to Stalin (1979) er en sammenfatning af det store værk. I 1961 udgav Carr et populært historiefilosofisk værk What is History? Carrs historieskrivning er præget af fascination af magtens udøvere og foragt for historiens tabere.