Edward B. Pusey, Edward Bouverie Pusey, 1800-1882, britisk anglikansk teolog. Efter studier i den tyske bibelkritik blev Pusey i 1828 professor i hebraisk og ordineret kannik ved Christ Church, Oxford. Her blev han en førende skikkelse i Oxfordbevægelsen og efter J.H. Newmans katolske omvendelse dens ubestridte autoritet. Hans opgør med rationalismen og stærke betoning af Kristi realpræsens i nadveren førte til et prædikenforbud 1843-45, hvad der kun styrkede hans indflydelse i bevægelsen, puseyismen. Ved sin indretning erindrer Pusey House fra 1884 i Oxford herom.