Edvard Welander, 1846-1917, svensk læge, 1896-1911 professor i syfilidologi ved Karolinska institutet og 1888-1912 overlæge ved Sankt Görans sjukhus i Stockholm, der varetog behandling af patienter med kønssygdomme. Welander tog initiativ til oprettelse af særlige asyler for børn med medfødt syfilis. Lilla Hemmet, der oprettedes i Stockholm i 1900, blev forbillede for lignende institutioner (Welanderhjem) over hele Norden, i Danmark i København (1905-54), Helsingør (1918-36) og Sønder Vilstrup Strand i Sønderjylland (1925-51). Hjemmenes oprettelse og drift blev støttet af Dansk Forening til Kønssygdommenes Bekæmpelse (1902-90). Formålet var at hindre smittespredning, gennemføre behandling og varetage omsorgen for børnene, der ofte var forældreløse og havde handicap pga. sygdommen. Deres anvendelse til disse formål ophørte, efterhånden som medfødt syfilis blev en sjælden sygdom.