Edvard Mau, 1808-1885, dansk præst, forfatter og ordsprogssamler. Maus antologier af prædikener og religiøse fortællinger fik betydelig udbredelse i samtiden, og hans store og velordnede udvalg af den skriftlige danske ordsprogstradition siden middelalderen, Dansk Ordsprogs-Skat, 1-2 (1879), fungerer endnu som standardopslagsværk.