Edvard Gotfredsen, 1899-1963, dansk læge. Gotfredsen var alment praktiserende læge indtil 1939. I den periode blev hans interesse for medicinens historie vakt, og han foretog flere studierejser til bl.a. Tyskland. I 1942 forsvarede han sin medicinhistoriske disputats Oldtidens Lære om Hjerte, Kar og Puls. Gotfredsen havde et omfattende medicinhistorisk forfatterskab bag sig, da han i 1950 blev udnævnt til ekstraordinær professor i medicinens historie ved Københavns Universitet. Særlig kendt er den meget benyttede håndbog Medicinens Historie (1950), der siden er udgivet i to reviderede oplag og fortsat er det danske medicinhistoriske referenceværk.