Eduard Thurneysen, 1888-1974, schweizisk reformert teolog, fra 1927 præst i Basel og fra 1930 desuden professor i praktisk teologi ved universitetet samme sted. Ved sit nære samarbejde med ungdomsvennen Karl Barth blev Thurneysen en af frontfigurerne i den dialektiske teologi, hvis indsigter han især udfoldede på den praktiske teologis område, fx i Die Lehre von der Seelsorge (1946).