Eduard Simson, 1810-1899, tysk politiker. Simson var 1848-49 præsident for Nationalforsamlingen i Frankfurt. 1867-76 var han nationalliberalt medlem af først den nordtyske og derefter den tyske rigsdag. Simson overbragte i december 1870 i Versailles som Rigsdagens præsident dens anmodning til Vilhelm 1. om at antage kejsertitlen.