Eduard Reventlow, Eduard Vilhelm Sophus Christian Reventlow, 28.11.1883-26.7.1963, dansk greve og diplomat. Reventlow var direktør i Udenrigsministeriet 1922-32 og gesandt i London fra 1938. Efter den tyske besættelse 9.4.1940 bevarede han sin post, men brød med København efter regeringens tilslutning til Antikominternpagten i november 1941. Han tilsluttede sig de frie danske, men førte en forsigtig kurs for ikke at belaste de lovlige danske myndigheder. I maj 1945 genudnævntes Reventlow til gesandt og fungerede i London indtil 1953, de sidste år som ambassadør.