Eduard Nielsen, f. 8.5.1923, dansk teolog; professor i Det Gamle Testamente ved Københavns Universitet 1956-91. I sine studier af det gamle Israels religion har han benyttet traditionshistorie som sin foretrukne fortolkningsmetode. S.m. Benedikt Otzen oversatte han et vigtigt uddrag af Dødehavsteksterne til dansk (1959).