Eduard Heinrich von Flottwell, 1786-1865, preussisk embedsmand og politiker. Von Flottwell var 1830-40 overpræsident i Poznanprovinsen, hvor han arbejdede for en germanisering af Polen samt for at forene Storpolen, Wielkopolska, med Preussen. Han gennemførte bl.a. reformer inden for retsvæsenet efter preussisk forbillede, afskaffede polsk som skole- og administrationssprog og konfiskerede polsk ejendom, som blev overgivet til tyske kolonister. Siden var von Flottwell bl.a. Preussens indenrigsminister 1858-59.