Edmond H. Fischer, f. 1920, schweizisk-amerikansk biokemiker, der er uddannet ved universitetet i Genève og forskede der indtil 1953, da han emigrerede til USA for at slutte sig til Edwin Krebs' forskning på universitetet i Seattle. Her blev han professor i biokemi i 1961 og påviste sammen med Krebs enzymers aktivitet ved reversibel fosforylering, dvs. binding af en fosfatgruppe til celleproteiner, samt renfremstillede og karakteriserede enzymerne, herunder proteinkinase og fosfatase. Mange hormoners og lægemidlers virkning er knyttet til fosforylering. Sammen modtog de i 1992 nobelprisen i fysiologi/medicin.