Edgar C. Polomé, 1920-2000, belgiskfødt sprogforsker, amerikansk statsborger fra 1966; professor i lingvistik ved universitetet i Belgisk Congo og Rwanda-Burundi 1956-60 og ved University of Texas at Austin 1962-97. Polomé opstillede en række kriterier for, hvornår ord eller orddele med rimelighed kan antages at stamme fra et substrat. Forfatter til bl.a. Language, society and paleoculture (1982).