Edel Saunte var en dansk jurist og politiker. Hun bliv gift første gang med redaktør Karl Kjeld Elfelt (1902-1993), anden gang med komponist Erik Theodor Fiehn. Edel Saunte var aktiv kvindesagspolitiker, bl.a. som formand for Dansk Kvindesamfund 1936-41, og medlem af Københavns Borgerrepræsentation 1937-46 samt MF for Socialdemokratiet 1947-62. Hun var rådmand 1946-62 og 1962-74 borgmester for Magistratens 2. afdeling.