Ebjatar er kong Davids præst i Det Gamle Testamente. Ebjatar undslap Sauls massakre på præsteskabet i Nob; han fulgte David i landflygtighed (1. Samuelsbog 22,20-23) og blev hans hofpræst i Jerusalem. Efter Davids død støttede han det tabende parti og blev sendt i eksil. Undertiden anses han for at være forfatter til Samuelsbøgernes beskrivelse af Davids regeringstid.