Eberhard Jüngel, f. 1934, tysk luthersk teolog, professor i systematisk teologi i Zürich og Tübingen. Han har forsøgt at forbinde to af vor tids vigtigste teologiske retninger, Karl Barths betoning af Guds åbenbaring som den eneste vej til at kende Gud, med Rudolf Bultmanns og Ernst Fuchs' påstand om, at kun som et led i menneskets selvfortolkning er det muligt at tale om Gud. Hensigten er at overvinde det absolutte gudsbegreb, som i nutiden har bevirket, at Gud regnes for utænkelig og ateismen for selvfølgelig. Teologiens tale om Gud forankres af Jüngel i fortællingerne om Guds selvmeddelelse i Jesus. Et hovedværk er Gott als Geheimnis der Welt. Zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus (1977).