EU-pas, pas udstedt af ethvert af EU-landene i overensstemmelse med forskrifterne i Rådets resolution fra 1971 om ensartede pas mht. størrelse, farve, omslag, tekst og sprog.