EU-Personaleretten, har som første instans kompetence til at afgøre personalesager mellem EU og dets ansatte. Personaleretten er oprettet med henblik på at aflaste EF-Domstolen og Retten i Første Instans. Retten, der består af syv dommere, trådte i funktion i 2005 og er den første af de såkaldte særlige retsinstanser, som Nicetraktaten giver Ministerrådet adgang til at oprette.