EPK, det retlige grundlag for det fælleseuropæiske patentsystem, der administreres af EPO, Det Europæiske Patentkontor. EPK blev undertegnet i München i 1973 og havde i 2012 38 medlemslande, herunder samtlige EU-lande. Danmark har deltaget siden 1990. Se også patentret.