EN, europæisk norm, betegnelse på europæiske standarder udarbejdet af CEN.