EF-Domstolen, tidligere betegnelse for EU-Domstolen.