EF, egl. EØF, Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som efter november 1993 er indgået i EU, Den Europæiske Union.