EF, egentlig EØF, er forkortelse for Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, som efter november 1993 er indgået i EU, Den Europæiske Union.