ED-lakering, elektrodyppelakering, metode til klar eller dækkende lakering, baseret på elektroforese. Malingen er en vandig suspension af elektrisk ladede partikler. Emnet, som skal lakeres, ophænges i malingen som katode (KED) eller anode (AED), hvor det tiltrækker malingpartiklerne, som udfældes på overfladen. Derpå indbrændes malingen i ovn.