E. Thestrup Pedersen, Ebbe Thestrup Pedersen, 1914-1998, dansk teolog, præst i folkekirken 1940-60, professor i kristendomskundskab ved Danmarks Lærerhøjskole 1960-81. Foruden sin disputats, Luther som skriftfortolker (1959), har han skrevet en række bøger og afhandlinger, især om religionspædagogiske emner, herunder Dåb og dåbsundervisning i Folkekirken (1976).