E. Piper, Emil Georg Piper, 13.1.1856-18.2.1928, dansk politiker og gårdejer. Piper sad i Lyngby Sogneråd 1886-1913 og Københavns Amtsråd 1892-1922. Han var MF for Højre 1898-1901 og 1903-06, men ydede sin største politiske indsats som landstingsmedlem 1906-28. I 1908 blev Piper formand for Højres landstingsgruppe og indtog en moderat holdning under de politiske opgør under og efter 1. Verdenskrig. Han var ledende i Højres reorganisering til Det Konservative Folkeparti og var det nye partis første formand fra 1916 indtil sin død.