Dybäck, sædegård ved kysten mellem Trelleborg og Ystad i Sverige. Gården omtales første gang i 1374, og den tilhørte i 1400-t. slægten Bing. I 1487 blev Dybäck købt af Tage Henriksen Hollunger, der i 1490 lod østfløjen opføre i to stokværk over en høj kælder. De øvrige tre fløje med rige gavludsmykninger blev tilføjet i 1500- og 1600-t.; porttårnet fra 1555 erstattedes i begyndelsen af 1800-t. med det nuværende ved broen over voldgraven, hvori det gamle tårns indskriftsten er indmuret.