Dulong og Petits lov, empirisk lov, fremsat 1819 af P.L. Dulong og A.T. Petit. Loven siger, at et grundstofs varmekapacitet kun afhænger af antallet af atomer i stofmængden, og at varmekapaciteten derfor er den samme for forskellige grundstoffer med det samme antal atomer. Man har senere teoretisk og eksperimentelt vist, at loven kun gælder ved høje temperaturer.