Dukas, byzantinsk højadelsslægt, der havde kejsermagten 1059-67 med Konstantin 10. og 1071-78 med Michael 7. Irene Dukas blev som hustru til Alexios 1. Komnenos kejserinde fra 1081.