Dudley North, 10.5.1641-31.12.1691, engelsk økonomisk forfatter. North er kendt for sit essay Discourses upon Trade (1691), et klarsynet og tidligt forsvar for frihandel. Han argumenterede her for, at renten bestemmes af udbud og efterspørgsel efter penge og derfor ikke kan styres ad politisk vej. Modsat den almindelige opfattelse, at en lav rente medfører stor handel og omsætning, var det ifølge North snarere omvendt, således at en stor handel medfører et større udbud af penge, der kan sikre lav rente. Pengeknaphed afhjælpes ikke i sig selv af en lav rente, men ved den større pengecirkulation, en øget handel og omsætning kan skabe.