Drenthe, provins i NØ-Holland ved grænsen mod Tyskland; 2642 km2, 483.200 indb. (2005).Hovedbyen er Assen. Provinsen har landets næstlaveste befolkningstæthed efter Zeeland. Området består af sandjord med højtstående grundvand samt mange højmoser, hvor der har været gravet tørv. Desuden findes adskillige hedearealer, hvoraf flere dog er opdyrket eller tilplantet med skov. Jordbrug, hvor der især dyrkes kartofler, samt kvægbrug med malkekvæg har stor betydning. Flere steder præges landskabet af kanaler og rækkebebyggelser. Industrien er koncentreret om forarbejdning af landbrugsprodukter og ligger i Assen, Emmen og Hoogeveen. Coevorden er en gammel fæstningsby. Der er olie- og naturgasfelter og i Schoonebeek og sydligt i provinsen findes olieindustri. Groningens flyveplads ligger i Eelde. Drenthe var i middelalderen underlagt biskoppen af Utrecht. I 1594 indtog Moritz af Oranje Drenthe, som blev provins i 1796.