Drava, (ty. Drau), biflod til Donau; den udspringer i Dolomitterne i Norditalien, strømmer gennem Østrig og Slovenien, danner en del af grænsen mellem Kroatien og Ungarn og møder Donau 150 km NV for Beograd. Drava er 719 km lang, sejlbar på 610 km og indtil 325 m bred. Floden har talrige slyngninger og er mange steder reguleret, navnlig i de sumpede områder i Kroatien. Drava udnyttes til vandkraft i alle de lande, den strømmer gennem; 1/3 af Østrigs vandkraftproduktion stammer fra floden.