Dråby Vig, åben bugt på Mors' østkyst 8 km nord for Nykøbing Mors. Bugten afgrænses mod Livø Bredning af den lave Buksør Odde. Dråby Vig omgives af et bredt bælte af strandenge, der er dannet på hævet havbund fra Litorinahavet. 863 ha af området udgør siden 1998 et vildtreservat, mens 1678 ha er EF-fuglebeskyttelsesområde og EF-habitatområde.