Dovregubben, skikkelse i Henrik Ibsens skuespil Peer Gynt (1867), lånt fra H.C. Andersen, der i eventyret "Elverhøi" (1845) havde skabt "saadan en rigtig, gammel ærlig norsk Gubbe", som han kaldte Trold-Gubben fra Dovre. Ibsens Dovregubbe er symbolet på norsk selvtilstrækkelighed og patriotisme. Han lader ham sige meget af det, som efter Ibsens opfattelse var nordmænds holdning til alt ikke-norsk.