Dorothy Richardson, Dorothy Miller Richardson, 1873-1957, britisk forfatter. Pga. familiens økonomiske modgang fik hun en noget tilfældig uddannelse og måtte tidligt forsørge sig selv. Hun kom i kontakt med H.G. Wells og hans kreds og udgav 1915-38 den selvbiografiske romanserie i 12 bind Pilgrimage, indledt med Pointed Roofs. Yderligere et bind blev føjet til serien med den posthume March Moonlight (1967). Værket udmærker sig ved stor psykologisk (selv)indsigt og ved sin brug af en stream of consciousness-teknik, der bl.a. påvirkede Virginia Woolf og James Joyce.