Dolgano-Nenetsien, Tajmyrien, tidligere Ruslands nordligste autonome kreds, beliggende i Krasnojarskregionen i Sibirien; 862.100 km2, 34.400 indb. (2010). Området omfatter Tajmyrhalvøen og de arktiske øer Severnaja Zemlja og består helt overvejende af tundrasletter. Indbyggerne er overvejende russere (59%), som er ankommet i forbindelse med udviklingen af naturgasfelter og minedrift. De bebor de få småbyer, herunder hovedstaden Dudinka ved Jenisejfloden og Dikson ved Karahavet. Den oprindelige befolkning, dolganer, nentser, nganasaner og entser, som kun udgør 24% af befolkningen, bor spredt i det vældige landområde og er fortsat overvejende beskæftiget med rensdyravl. Den største by i området, Norilsk, hørte ikke ind under Dolgano-Nenetsien, men administreres direkte fra Moskva. I 2007 blev Dolgano-Nenetsien og Evenkien slået sammen med Krasnojarskregionen, Krasnojarsk Kraj.