Dodekaprofeton er et andet navn for samlingen af de tolv "små" profeters skrifter i Det Gamle Testamente (Hoseas, Joel, Amos, Obadias, Jonas, Mika, Nahum, Habakkuk, Sefanias, Haggaj, Zakarias og Malakias).