Dnestr, 1350 km lang flod i Ukraine og Moldova; på dele af sit løb er den grænse mellem de to lande. Den udspringer på nordsiden af Karpaterne og løber ud i den store strandsø Dnestr-Liman vest for Odessa. Der er anlagt to store vandkraftværker på Dnestr: I 1954 ved Dubossary i Moldova, hvor vandet også udnyttes til kunstvanding, og i 1982 ved Dnestrovskaja i Ukraine. Dnestr er sejlbar i Moldova.