Dmitrij Levitskij, 1735-1822, russisk maler. Levitskij, der var født i Kyjiv, kom 1762 til Sankt Petersborg. Han malede Katarina 2. og en række skikkelser fra hendes regeringsperiode samt Denis Diderot under dennes ophold i Sankt Petersborg 1773-74. Levitskijs få arbejder efter 1790 er præget af rutine, men hans bedste værker er på højde med periodens europæiske portrætkunst.