Ditlev Ahlefeldt, 1617-1686, embedsmand og diplomat. Ahlefeldt deltog som officer i Trediveårskrigen og blev 1652 amtmand i Flensborg. Under svenskekrigene 1657-60 var han på diplomatiske missioner til Polen og Brandenburg. I 1663 sendtes han på ny til kurfyrsten af Brandenburg for at få oplysninger om Corfitz Ulfeldts forræderi. Ahlefeldts memoirer indeholder værdifulde bidrag til dansk historie og er af betydelig mental- og kulturhistorisk interesse.