Dirk-Jan De Geer, 1870-1960, hollandsk politiker. De Geer var uddannet jurist og repræsenterede fra 1907 Den Kristelig-historiske Union i parlamentet. Han var flere gange finansminister og blev desuden statsminister 1926-29 og 1939-40. Da tyskerne besatte Holland i maj 1940, flygtede han med regeringen og kongefamilien til London. Hans forsøg på i juni 1940 at indlede forhandlinger med Tyskland førte til, at han i september samme år måtte gå af som statsminister. Mod regeringens ønske vendte han senere tilbage til Holland, hvor han i 1947 blev idømt et års fængsel for defaitisme.