Dionysios 2., tyran af Syrakus; søn af Dionysios 1. og tyran 367-355 f.Kr. og igen 346-344 f.Kr. Han sluttede i 366 f.Kr. fred med Karthago, og på opfordring af sin svigerfar og svoger Dion (409-354 f.Kr.) inviterede han Platon til at realisere sine tanker om idealstaten i Syrakus ved selv at lade sig uddanne til filosofkonge. Platon fulgte opfordringen, men måtte skuffet rejse hjem, da elevens sind ikke ville føje sig efter lærerens ønsker; bedre gik det ikke, da Platon i 361-360 f.Kr. gjorde endnu et forsøg. I 356-355 f.Kr. satte Dion sig i spidsen for et oprør mod Dionysios 2., og først i 346 f.Kr. lykkedes det Dionysios at vinde sin by tilbage. Allerede i 344 f.Kr. blev han besejret og fordrevet af lejetropsgeneralen Timoleon, som de syrakusanske aristokrater havde tilkaldt; sine sidste år levede han i Korinth.