Dina Vinhofvers, senest 1620-senest 1651, hovedpersonen i Dinasagen. Efter ophold i Lübeck boede Dina fra ca. 1650 i København med sin elsker, oberstløjtnant Jørgen Walter. Hun blev kendt, da hun udpegede Corfitz Ulfeldt som far til sit barn og anklagede ham og Leonora Christina for at ville forgifte Frederik 3. Da anklagerne, som efter al sandsynlighed var falske, blev kendt, blev hun stævnet for retten, dømt til døden og henrettet i 1651. Dina synes at have været en brik i opgøret mellem Frederik 3. og det såkaldte svigersønneparti.