Dicyemida, Rhombozoa, række af flercellede dyr med ca. 50 beskrevne arter, som er parasitter i blæksprutters nyrer. De voksne stadier er som regel under 0,5 mm lange, men enkelte arter bliver 0,5 cm. Dyrene er opbygget af en eller flere aksialceller omgivet af et lag ydre celler, som er tæt cilierede hos de fleste arter. I ukønnede individer indeholder hver aksialcelle et antal små celler, som deler sig og danner nye voksne stadier. I kønsindivider danner de små celler æg og sædceller, og efter befrugtningen dannes mikroskopiske, flercellede, cilierede sværmere (infusoriforme larver), som forlader værtsdyret. Disse larver synker til bunden og trænger senere ind i nye blæksprutter. Dicyemidernes placering i dyreriget er uklar; de har tidligere været behandlet sammen med orthonectiderne (Orthonectida) under navnet Mesozoa, men de to grupper synes ikke at være nærmere beslægtet.