Dialogus, dansk bearbejdelse på knittelvers af den schweiziske reformator Niklaus Manuels allegoriske prosasatire om den katolske messes sygdom og død. Den danske dialog, der kendes fra et tryk fra Joh. Hoochstraten i Malmø 1533, mens oversætteren er anonym, rummer hentydninger til herredagen i København 1530 og inddrager velkendte personer fra den danske Reformationskamp, bl.a. Poul Helgesen og den tyske katolik "dr. Stagefyr". I sin form er værket beslægtet med fastelavnsfarcen, og det har muligvis været opført. Udgivet af S. Birket Smith 1893 under titlen Satire om den syge Messe.