Deutsche Christen, DC, nationalsocialistisk bevægelse inden for tysk protestantisme 1932-45. DC mente, at kristendommens jødiske træk, især læren om synd og forsoning, var skyld i dens fjernhed fra folket. Derfor ønskede de en tysk kristendom med Jesus som arisk helt og Luther som stifter af en nationalreligion. I 1933 brugte Hitler bevægelsen i sit forsøg på at skabe en regimetro "rigskirke". DC vandt magten i de fleste protestantiske landskirker, men udløste derved kirkekampen; mange præster og menigheder forkastede DCs forfalskning af kristendommen. Da DC fra 1934 tabte indflydelse, vendte nazistpartiet tilbage til sit oprindelige kirkefjendskab.